BIOCOS academy

(UAB „BioKos“) privātuma politika

UAB ,,BioKos‘‘ (turpmāk tekstā - “mēs” vai “Datu pārzinis”) ciena Jūsu privātumu un apņemas to aizsargāt saskaņā ar šo Privātuma politiku (turpmāk tekstā - “Politika”). Saskaņā ar šo Politiku, mēs cenšamies Jūs pilnībā informēt par Jūsu personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, vai sazināties ar mums personīgi, vai elektroniski (piemēram, izmantojot mūsu vietni vai e-pastu) vai kā citādi pēc Jūsu izvēlētā veida.

Mēs apņemamies darboties pēc godīguma principa, sniedzot skaidru informāciju par to, kādi Jūsu personas dati tiek apstrādāti, apstrādes mērķiem, personas datu saglabāšanas periodu, kā arī apstrādes juridisko pamatu un citu informāciju, kas mums jāsniedz saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Atrodiet laiku, lai pārskatītu šo Politiku, un  ja rodas kādi jautājumi, nevilcinieties un sazinieties ar mums vienā no šīs Politikas beigās uzskaitītajiem veidiem.

 

Vispārīgā informācija

UAB „BioKos" ir interneta vietnes www.biocos.lt pārzinis.

Datu pārziņa rekvizīti:

UAB „BioKos"

Juridiskas personas kods: 302440535

Adrese: Vītauto iela 6, Viļņa, LT 08118

E- pasts: info@biocos.lv

 

Mēs apstiprinām, ka Jūsu dati tiks vākti saskaņā ar spēkā esošajām Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesiskajām prasībām un kontrolējošo iestāžu norādījumiem, tiks veikti visi saprātīgie tehniskie un administratīvie pasākumi, lai aizsargātu mūsu savāktosdatus par vietnes apmeklētājiem pret nozaudēšanu, neatļautu izmantošanu un / vai pārveidošanu. Datu pārziņa darbinieki ir rakstiski apņēmušies neizpaust un neizplatīt darba vietā iegūto informāciju trešajām personām, tostarp arī  informāciju par vietnes / sociālo tīklu kontu apmeklētājiem.

Personas, kas jaunākas par 14 gadiem, nedrīkst sniegt nekādu personisko informāciju, izmantojot mūsu vietni. Ja esat persona, kas jaunāka par 14 gadiem, pirms personiskās informācijas sniegšanas Jums jāsaņem vecāku vai citu likumīgu aizbildņu piekrišana.

Noteikumos lietotie termini jāsaprot tā, kā tie ir definēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā Nr. 2016/679 (ES).

Ir ļoti svarīgi, lai  rūpīgi izlasītu šo politiku, jo katru reizi, kad apmeklējat šo vietni, jūs piekrītat šeit aprakstītajiem noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neapmeklējiet mūsu vietni, neizmantojiet tās saturu un / vai mūsu pakalpojumus.

 

Kā mēs apkopojam informāciju par jums?

Jūsu personas dati, t.i. jebkura informācija par jums, kas ļauj mums jūs identificēt, tiek iegūta dažādos veidos:

 •          Jūs pašivarat sniegt informāciju (personas datus) (piemēram, aizpildot reģistrācijas veidlapu, reģistrējoties mūsu pasākumos, zvanot mums, abonējot biļetenu vai citādos veidossazinoties ar mums);
 •          informācija par Jums var tikt apkopota automātiski (Jums apmeklējot mūsu vietni (ar sīkdatņu un līdzīgu tehnoloģiju palīdzību), apmeklējot mūsu sociālos kontus Facebook, Google+, Youtube), apmeklējot mūsu salonu vai pakalpojumu centru;
 •          dažos gadījumos mēs varam iegūt informāciju par Jums no trešajām pusēm un varam apkopot informāciju par Jums no publiski pieejamiem avotiem (piem. no Jūsu tuviniekiem, kuri ir pirkuši pie mums; no mūsu partneriem, kas sniedz pakalpojumus Jums vai mums.

 

Jūs paši varat sniegt savus personas datus tieši. Parasti tas notiek, ja:

 •          Jūs sniedzat savus datus iepērkoties mūsu vietnē, lai iegūtu informāciju par mūsu pakalpojumiem /produktiem;
 •          Jūs iesniedzat savus pieprasījumus vai pretenzijas;
 •          abonējat mūsu biļetenu vai citu saziņu;
 •          piedalaties aptaujās.

Informācija par jums var tikt apkopota automātiski. Parasti tas notiek, ja:

 •          iesniedzat pieprasījumus izmantojot mūsu sociālo tīklu kontus;
 •          izmantojat vietni (dati tiek apkopoti, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas. Plašāku informāciju par mūsu sīkdatnēm, kuras mēs izmantojam, varat atrast zemāk);
 •          ievietojat publiskus paziņojumus sociālo tīklu platformā, kurām mēs sekojam;
 •          zvanāt mums (ja tiek ierakstīts zvans un zvanu apkopojums).

 

Mēs varam saistīt informāciju, ko mēs par jums saņemam no jūsu publiskajiem un komerciālajiem avotiem, ar citu informāciju, ko mēs saņemam no jums vai par jums.

Mēs varam apkopot informāciju par Jums un citiem gadījumiem, uz kuriem šī Politika neattiecas. Ja tā  notiks, mēs Jūs informēsim papildus.

 

Kādu informāciju (personas datus) par jums mēs apstrādājam?

Lai gan mēs cenšamies vākt pēc iespējas mazāk informācijas par Jums, savai darbībai vācam šādu informāciju:

 •          nepieciešamā informācija, lai sniegtu Jums mūsu pakalpojumus/produktus, lai nosūtītu jums pasūtītās preces;
 •          informāciju, kuru Jūs sniedzat aptaujās;
 •          informāciju, kuru sniedzat zvanot mums;
 •          nepieciešamā informācija, lai Jūs varētu identificēt un pārliecināties, vai pasūtījums ir veikts Jūsu vārdā vai esat pilnvaroti to saņemt;
 •          informācija par Jūsu uzvedību mūsu vietnē;
 •          sistematizēta informācija par visu lapas apmeklētāju lietošanas paradumiem;
 •          informācija par Jūsu izmantoto ierīci un citiem metadatiem.

Detalizēta informācija par to, kā un kādus datus mēs apstrādājam, ir sniegta nākamajā sadaļā.

Jūs varat izvēlēties nesniegt mums kādu informāciju  (piem., informāciju, ko prasa iesniegt reģistrācijas veidlapā), taču tādā gadījumā mēs nevarēsim vai arī pilnībā nevarēsim sniegt Jums mūsu pakalpojumus.

 

Datu apstrādes mērķi un juridiskais pamats

Iepriekš minētā informācija tiek apstrādāta šādiem mērķiem:

 •          Pakalpojuma sniegšana;
 •          Iesniegto pasūtījumu izpilde;
 •          Īpašuma un personu drošības nodrošināšana (video novērošana);
 •          Klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošinašana (zvana ierakstīšana);
 •          Marketinga nolūkos, piem., sniegt individuālu reklāmu un sponsorēta satura nodrošinašanai, reklāmas ziņojumu sūtīšanai, tirgus, klientu, produktu un pakalpojumu novērtēšanai  (tostarp arī jūsu viedokļa apkopošanai par produktiem un pakalpojumiem, klientų/partneru aptauju, konkursu vai akciju veikšanai likumā atļautā apjomā);
 •          Lai uzzinātu, kā cilvēki izmanto mūsu produktus un pakalpojumus;
 •          Aizstāvēt savas interes tiesā vai citā iestādē.

Informējam, ka mums ir tiesības nosūtīt reklāmas informāciju pa e-pastu mūsu klientiem, kas ir veikuši reģistrāciju mūsu vietnē www.biocos.lv kā arī par citiem līdzīgiem produktiem vai pakalpojumiem, un Jums ir tiesības tagad vai jebkurā laikā vēlāk atteikties saņemt tiešā mārketinga saturu, informējot mūs par savu lēmumu pa e-pastu info@biocos.lv vai izmantojot atteikšanās saiti pašā biļetenā.

 

Jūsu personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz vienu vai vairākiem likumīgas apstrādes iemesliem:

 •          Likumisko prasību ievērošana;
 •          Līguma izpilde ar jums;
 •          Mūsu likumīgās intereses, izņemot gadījumus, kad dominē jūsu privātas intereses;
 •          Dažos gadījumos Jūsu piekrišana.

 

Mērķi, kādiem Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar atbilstošu juridisko pamatu, apstrādātie personas dati ir sniegti šajā tabulā:

Īpašuma un personu drošības nodrošināšana un  likumīga interese

 

Mērķis

Juridiskais pamats (-i)

Personas dati

Pakalpojumu sniegšana

Reģistrācija uz apmācībām, izklaidēm,

Likumdošanas  prasību izpilde

Vārds, uzvārds, telefons, elektroniskais pasts

Elektronisko pasūtījumu

izpilde

Pasūtījuma izpilde

Atbilstība likumdošanas prasībām

Vārds, uzvārds, telefons, adrese, elektroniskā pasta adrese

 

 

Īpašuma un personu drošības nodrošināšana (videonovērošana)

Likumīgā interese– īpašuma un personas datu nodrošināšana

Video dati.

Klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšana (zvanu ierakstīšana)

Likumīgā interese - klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšana; spēja pierādīt atbilstību ražotāja norādītajiem standartiem

Telefona zvanu ieraksts un atšifrējums

E-pasta adrese un korespondences saturs

Mārketinga nolūkos, piem., pielāgotu reklāmu un sponsorēta satura nodrošināšana un reklāmas ziņojumu sūtīšana, tirgus, klientu, produktu un pakalpojumu novērtēšana un analīze (tostarp viedokļa apkopošana par pakalpojumiem un klientu aptauju veikšana)

Likumīgā interese - informēt par novērotajiem trūkumiem un citiem pakalpojumiem, notikumiem, jaunumiem un citu būtisku informāciju.

Vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, cita informācija, kas var būt nepieciešama pakalpojumu sniegšanas laikā

Uzzināt, kā cilvēki izmanto mūsu pakalpojumus, lai mēs tos uzlabotu un izveidotu jaunu saturu, produktus un pakalpojumus

Šim nolūkam mēs apstrādājam Jūsu personas datus ar likumīgu interesi uzraudzīt mūsu pakalpojumu kvalitāti, izveidot un uzlabot mūsu vietnes saturu, nodrošinot vietnes drošību.

IP adrese, operētājsistēmas versija un ierīces iestatījumi, ko izmantojat, lai piekļutu saturam, sesijas laiks un ilgums, kā arī visa sīkdatnēs saglabātā informācija

 Kandidātu novērtēšana uz brīvu darba vietu un pieņemšana darbā

Jūsu piekrišana.

Vispārīga informācija par kandidātu: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvieta vai dzīvesvietas adrese, e-pasta adrese un / vai tālruņa numurs,

nodarbinātības periods, pienākumi, atbildība un / vai sasniegumi), informācija par kandidāta izglītību (izglītības iestāde, izglītības periods, iegūtā izglītība un / vai iegūtā kvalifikācija), informācija par kvalifikācijas celšanu (saņemtās mācības, iegūtie sertifikāti), informācija par valodas prasmēm, informācijas tehnoloģiju, braukšanas prasmes, citas kompetences, cita informācija, kuru norādāt savā CV, motivācijas vēstulē vai citos pieteikuma dokumentos.

Ieteikumi, darba devēju atsauksmes: persona, kas iesaka vai sniedz atgriezenisko saiti kandidātam, viņa kontakts, ieteikuma vai atgriezeniskās saites saturs.

Informācija par kandidāta novērtējumu: intervijas ar kandidātu kopsavilkums, atlasi izpildošas personas (-u) atziņas un viedokļi, kandidāta testa rezultāti.

Aizstāvēt savas interes tiesā vai citā iestādē

Atbilstība likumdošanas prasībām

Tiesiskā interese – aizstāvēt pret tiesas prāvām un pretenzijām

Atkarībā no tiesas prāvas vai prasības, visi jūsu personas dati, kas mums ir pieejami par jums, un  uzskaitīti šajā Politikā, var tikt apstrādāti šim nolūkam.

 

Gadījumos, kad mēs nevaram paļauties uz kādu no šīs tabulas juridiskajiem pamatiem, pirms Jūsu personas datu apstrādes mēs lūgsim Jūsu piekrišanu (šādi gadījumi būs skaidri redzami no apstākļiem un konteksta).

Gadījumos, kad mēs apstrādājam Jūsu personas datus mērķiem, kas nav norādīti šajos noteikumos, mēs Jūs par to informēsim, sniedzot atsevišķu paziņojumu.

Ja Jūs mums sniedzat citu ar Jums saistītu personu datus, jums vajadzētu tos  informēt un, ja nepieciešams, jāsaņem viņu piekrišana un jāiepazīstina ar šo Politiku. Mēs varam arī apkopot Jūsu personas datus, ja esat mūsu klienta - juridiskas personas, pārstāvis.

 

Kam mēs nododam jūsu personas datus?

Mēs varam nodot Jūsu personas datus:

 •          Uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus pēc mūsu pieprasījuma, piemēram, kurjeriem;
 •          Citiem atbildīgi atlasītiem mūsu biznesa partneriem;
 •          Citām pusēm, ja to prasa likums vai nepieciešams mūsu likumīgu interešu aizsardzībai.

 

 Lai saņemtu tiešā mārketinga piedāvājumus no mūsu biznesa partneriem, jums tiks lūgta atsevišķa piekrišana.

Citas puses, kurām var būt sniegta piekļuve informācijai par jums, ja tas nepieciešams mūsu likumīgo interešu aizsardzībai, ir valsts iestādes, pirmstiesas izmeklēšanas darbinieki, tiesas un tml.

 

Ko mēs darām, lai aizsargātu Jūsu informāciju?

Esam ieviesuši gudrus un atbilstošus fiziskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu mūsu apkopoto informāciju satura / pakalpojumu sniegšanas nolūkā. Tomēr paturiet prātā, ka, lai gan mēs veicam saprātīgus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu informāciju, neviena vietne, tiešsaistes darījumi, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnīgi drošs.

 

Cik ilgi mēs uzglabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs aizsargāsim tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu noteikto mērķi. Tiklīdz noteiktais  mērķis būs sasniegts, Jūsu personas dati tiks dzēsti, ja vien likums neparedz mums saglabāt informāciju nodokļu vajadzībām vai dati var būt nepieciešami pirmstiesas izmeklēšanai, bet jebkurā gadījumā saglabāšanas laiks nepārsniegs 10 gadus. Šī perioda beigās dati tiks izdzēsti tā, lai tos nevarētu atjaunot.

 

Parasti personas dati tiek glabāti šādos termiņos:

Personas dati

Uzglabāšanas periods

Apmaksas un pirkšanas dati pasūtījumā

10 gadus pēc maksājuma darījuma

Kandidātu uz vakancēm iesniegtie dati

6 mēnešus pēc atlases beigām

Personas dati, kas tiek izmantoti marketinga nolūkos

Kamēr esat mūsu aktīvais klients un vēl 2 gadus pēc Jūsu pēdējā apmeklējuma pie mums vai aktīvas darbības vietnē

IT sistēmu ieraksti (logi)

Vismaz viens gads

Analītiskie dati

Parasti šie dati tiek apkopoti automātiski, jums  izmantojot vietni, un tiek anonimizēti/apkopoti neilgi pēc saņemšanas.

 

 

 

Jūsu tiesības

Datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Datu pārziņa darbībās, atkarībā no situācijas ir šādas tiesības:

 •     Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt).
 •    Iepazīties ar saviem datiem un to apstrādes veidiem (piekļuves tiesības).
 •    Pieprasīt labot vai, atkarībā no personas datu apstrādes mērķiem, papildināt nepilnīgus personas datus (labošanas tiesības).
 •     Iznīcināt savus datus vai apturēt datu apstrādi (izņemot uzglabāšanu) (tiesības iznīcināt un tiesības tikt aizmirstam).

• Tiesības pieprasīt, lai personas datu pārzinis ierobežotu personas datu apstrādi viena no likumīgajiem iemesliem (tiesības ierobežot).

• Datu pārsūtīšanas tiesības (tiesības pārsūtīt).

• Tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja šāda apstrāde ir sabiedrības interesēs vai apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas likumīgajām interesēm. Lai apstrādātu personas datus, datu pārzinim ir pienākums pierādīt, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas atsver datu subjekta intereses (tiesības iebilst).

• Iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā.

 

Mēs varam neļaut Jums izmantot iepriekš minētās tiesības, ja likumā paredzētajos gadījumos ir jānodrošina noziedzīgu nodarījumu, oficiālās vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršana, izmeklēšana un atklāšana, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzība.

Jūsu tiesības tiks īstenotas pēc tam, kad būsiet  apstiprinājuši identitāti klātienē vai  ar elektronisko parakstu.

 

Jūsu tiesības

Noteikti ierobežojumi

Zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt)

Jums ir tiesības saņemt informāciju par jūsu personas datu apstrādi kodolīgā, vienkāršā un saprotamā valodā, pirms datu apstrādes.

Iepazīties ar saviem datiem un apstrādes veidu (teisības iepazīt)

Šīs tiesības nozīmē:

 •          Apstiprinājums, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ;
 •          Jūsu apstrādājamo personas datu saraksta iesniegšana;
 •          Mērķu un likumīgu pamatu nodrošināšana jūsu datu apstrādei;
 •          Jūsu personas datu avota norādīšana;
 •          Informācija vai pielietota profilēšana;
 •          Datu saglabāšanas laika nodrošinašana.

Pēc Jūsu identitātes noteikšanas, sniegsim Jums iepriekš minēto informāciju ar nosacījumu, ka tas nepārkāpj citu tiesības un brīvības.

Pieprasīt izlabot, ņemot vērā personas datusapstrādes mērķus, papildināt nepilnīgus personas datus  (tiesības labot)

Piemērojam, ja mūsu rīcībā esošā informācija ir nepilnīga vai neprecīza

Savus datus iznīcināt  (,,tiesība tikt aizmirstam“)

Piemēro, ja:

 •          mums pieejama informācija  vairs nav vajadzīga izvirzīto mērķu sasniegšanai
 •          dati tiek apstrādāti ar Jūsu piekrišanu un Jūs atsaucat savu piekrišanu
 •          datus apstrādājam pamatojoties uz likumīgajām interesēm un pēc Jūsu pieprasījuma tiek konstatēts, ka Jūsu privātās intereses dominē
 •          informācija iegūta nelikumīgā veidā

Apturēt savu datu apstrādes darbības (izņemot uzglabāšanu)

Šīs tiesības var izmantot uz noteiktu laiku, kamēr mēs analizējam situāciju, t.i.:

 •          ja Jūs apstrīdat informācijas pareizību
 •          ja Jūs iebilstat pret personas datu apstrādi, ja tā tiek veikta pamatojoties uz likumīgām interesēm
 •          mēs izmantojam informāciju nelikumīgi, bet Jūs iebilstat pret tās dzēšanu
 •          informācija mums vairs nav vajadzīga, taču Jūs pieprasāt, lai tā tiktu uzglabāta sakarā ar tiesisko strīdu

Pieprasīt, lai personas datu pārzinis ierobežotu personas datu apstrādi kāda likumīga iemesla dēļ (tiesības ierobežot)

Jūs varat neļaut mums izmantot savus personas datus tiešā marketinga nolūkos

Tiesības uz datu pārsūtīšanu

Šīs tiesības var izmantot, ja Jūs esat iesniedzis savus datus un mēs tos automātiski apstrādājam, pamatojoties uz  Jūsu piekrišanu vai ar Jums noslēgto līgumu

Tiesības iebilst

 

 

Šīs tiesības var izmantot, ja šāda datu apstrāde notiek sabiedrības interesēs vai ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas likumīgajām interesēm. Lai apstrādātu personas datus, pārzinim ir pienākums pierādīt, ka apstrāde tiek veikta pārliecinošu, likumīgu iemeslu dēļ, kas atsver datu subjekta intereses (tiesības iebilst)

 

• Apstiprinājums, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus;

• apstrādājamo personas datu saraksta sniegšana;

• precīzu un likumīgu pamatu nodrošināšana jūsu datu apstrādei;

• Jūsu personas datu avota norādīšana;

• informācija vai pielietotā profilēšana;

• Datu saglabāšanas laika nodrošināšana.

Kad būsim jūs identificējuši, mēs sniegsim jums iepriekš minēto informāciju ar nosacījumu, ka tas nepārkāpj citu tiesības un brīvības.

Piemērojams, ja mūsu rīcībā esošā informācija ir nepilnīga vai neprecīza)

Iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijā

www.ada.lt

 

Kā Jūs īstenosiet savas tiesības?

Pieprasījumu par iepriekš minēto tiesību īstenošanu, kā arī sūdzības, paziņojumus vai pieprasījumus (turpmāk - Pieprasījums) varat iesniegt mums pa e-pastu: info@biocos.lv,  pa pastu: Vītauta iela 6, Viļņa, LT 08118, vai ierodoties pie mums.

Atbildi uz Jūsu pieprasījumu mēs sniegsim ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pieprasījuma saņemšanas dienas. Izņēmuma gadījumos, kad nepieciešams papildu laiks, mēs par to Jums paziņosim un  mums būs tiesības pagarināt pieprasīto datu iesniegšanas vai citu Jūsu Pieteikumā norādīto prasību izskatīšanas termiņu līdz 60 (sešdesmit) kalendārajām dienām no Jūsu pieprasījuma dienas.

 

Sīkdatnes, signāli un līdzīgas tehnoloģijas

Šajā Politikā terminu "sīkfaili", mēs izmantojam sīkdatnēmun citām līdzīgām tehnoloģijām, piemēram, pikseļu tagiem (angl. „Pixel Tags“), tīmekļa indikatoriem (angl. „Web Beacon‘‘), tīkla datu savācēju (angl. „clear GIF“) raksturošanai.

Kad Jūs apmeklējat mūsu vietni, mēs vēlamies nodrošināt tādu saturu un funkcijas, kas ir pielāgotas tieši  Jūsu vajadzībām. Tam nepieciešami sīkfaili (angl. cookies). Tie ir nelieli informācijas fragmenti, kas tiek glabāti Jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā. Tie palīdz Datu pārzinim Jūs identificēt kā iepriekšēju konkrētas vietnes apmeklētāju, saglabāt  Jūsu vietnes apmeklējuma vēsturi un atbilstoši tam pielāgot saturu. Sīkdatnes palīdz nodrošināt vietņu nevainojamu darbību, ļauj pārraudzīt vietņu apmeklējumu ilgumu, biežumu un apkopot statistikas informāciju par vietnes apmeklētāju skaitu. Analizējot šos datus, mēs varam uzlabot savas vietnes un padarīt tās ērtākas Jūsu lietošanai.

 

Sīkdatnes, kas tiek izmantotas mūsu interneta vietnē:

Nosaukums

Periods

Mērķis

XSRF-TOKEN

Līdz vietnes slēgšanai

Sīkdatne tiek izmantota sesijas informācijas glabāšanai

_ga

2 gadi

Sīkdatne tiek izmantota, lai identificētu apmeklētāju un izsekotuvietnes apmeklējumus, izmantojot „Google Analytics”

_gat

10 min

Sīkdatne tiek izmantota vietnes apmeklējumu izsekošanai, izmantojot „Google Analytics”, kā arī vietnes ielādes ātruma noteikšanai.

_gid

24 st.

Sīkdatne tiek izmantota, lai izsekotu vietnes apmeklējumus izmantojot „Google Analytics” un lai identificētu vietnes apmeklētāju

_hjIncludedInSample

Līdz vietnes slēgšanai

Sīkdatne tiek izmantota, lai izsekotu vietnes apmeklējumus izmantojot „Hotjar” un identificētu vietnes apmeklētāju

fr

3 mēn.

Sīkdatne nodrošina šifrētu „Facebook” ID un pārlūkprogrammas ID, ko izmanto reklāmas vajadzībām

laravel_session

Līdz vietnes slēgšanai

 

Apmeklētāja sesijas vietnē sīkdatne tiek izmantota informācijas glabāšanai

 

 

Kad izmantojat pārlūkprogrammu, lai piekļūtu mūsu nodrošinātajam saturam, varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu, lai tā pieņemtu visus sīkfailus, noraidītu visus sīkfailus vai saņemtu paziņojumu par sīkfaila nosūtīšanu. Katra pārlūkprogramma ir atšķirīga, tādēļ, ja nezināt, kā mainīt sīkfailu iestatījumus, apskatiet tā palīdzības izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt papildu sīkfailu vadīklas. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu vākta, izmantojot sīkfailus, izmantojiet vienkāršo procedūru, kas pieejama lielākajā daļā pārlūkprogrammu, lai ļauj atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Lai uzzinātu vairāk par to, kā pārvaldīt sīkfailus, apmeklējiet vietni:                           http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tomēr paturiet prātā, ka daži pakalpojumi var būt paredzēti darbam tikai ar sīkfailiem, un to izslēgšana  neļaus jums tos vai to daļas izmantot.

Bez  Datu pārziņa izmantotajām sīkdatnēm mūsu tīmekļa vietnes ļauj noteiktām trešajām personām iestatīt un piekļūt sīkfailiem jūsu datorā. Šajā gadījumā uz sīkdatņu izmantošanu attiecas trešo personu privātuma noteikumi.

Pievēršam Jūsu uzmanību,  ka  mūsu sociālo tīklu kontiem tiek piemēroti  attiecīga sociālo tīklu sīkfailu politika.

 

Kādi ir personas datu aizsardzības principi, kurus mēs ievērojam?

Vācot un izmantojot mums uzticētos Jūsu personas datus, kā arī no citiem avotiem iegūtos personas datus, mēs ievērojam šos principus:

 

 •          Jūsu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, taisnīgi un godīgi (likumības, godīguma un pārredzamības princips).
 •          Jūsu personas dati tiek vākti noteiktiem, nepārprotamiem un likumīgiem mērķiem un netiek tālāk apstrādāti ar šiem mērķiem nesaderīgā veidā (mērķa ierobežošanas princips).
 •          Jūsu personas dati ir atbilstoši, precīzi un tikai tādi, kas nepieciešami mērķa sasniegšanai, kuru dēļtie tiek pstrādāti (datu samazināšanas princips).
 •          Apstrādātie personas dati ir precīzi un ja nepieciešams, tiek atjaunoti (precizitātes princips).
 •          Jūsu personas dati tiek glabāti tā, lai tos varētu identificēt ne ilgāk, kā tas nepieciešams Jūsu personas datu apstrādes mērķiem (glabāšanas perioda ierobežojuma princips).
 •           Jūsu personas dati tiek apstrādāti tā, lai nodrošinātu atbilstošu personas datu drošību, izmantojot atbilstošus tehniskus vai organizatoriskus pasākumus, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu (nedalāmības un konfidencialitātes princips).

 

Sazinieties ar mums

Ja pamanījāt šīs Politikas neievērošanu, vai drošības trūkumu mūsu interneta vietnē, vai jums ir citi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, sazinieties kādā no šiem Jums ērtiem veidiem:

 

Pa pastu: UAB BioKos

Adrese: Vītauto iela. 6, Viļņa

E-pasts: info@biocos.lv

 

Nobeiguma nosacījumi

 

Šī Politika tiek pārskatīta vismaz reizi divos gados.Pēc Politikas atjaunošanas mēs paziņosim Jums par visām būtiskajām izmaiņām, kuras, mūsuprāt ir svarīgas, ievietojot paziņojumu mūsu vietnē. Ja pēc šāda paziņojuma publicēšanas pievienosieties  vai izmantosiet mūsu piedāvāto saturu un / vai pakalpojumus, mēs uzskatīsim, ka Jūs piekrītat jaunajām prasībām, kas noteiktas atjauninājumā.

 

 

Dokuments apstiprināts 25-05-2018ar direktores rīkojumu Nr. Į-024