Stikla trauciņi

Tumšie stikla trauciņiem nav mijiedarbības ar vidi, tādejādi ražojumā neiekļūst gaiss, mitrums, putekļi un citas izejvielas, kuras varētu kaitēt kosmētikas ražojumam. Stikla trauciņos iepakotā kosmētika, ilgāk saglabājas svaiga un stabila, to vajaga mazāk konservēt. Brūnais stikls aizsargā kosmētikas ražojumu no negatīvās gaismas iedarbības un priekšlaicīgas oksidācijas.